Nieuwe subsidie voor de Schepencarrousel!

Nieuwe subsidie voor de Schepencarrousel!

De succesvolle promotietoer van de Schepencarrousel in 2010 door Gelderland heeft er toe geleid dat de Provincie een nieuwe subsidie toegekend heeft voor het verder uitrollen van het concept in 2012.

We zijn hier uiteraard erg blij mee. Met dit geld kunnen we de deelnemers meer betrekken door middel van workshops waardoor de Schepencarrousel meer gaat leven.

Daarnaast kunnen we het systeem van de Schepencarrousel verder professionaliseren met een inlogsysteem, een handreiking voor ligplaatseigenaren, een abonnementensysteem voor schippers, etc.

Reageren is niet mogelijk.