Oudezijl

Oudezijl

In Oudezijl is één ligplaats voor de Schepencarrousel beschikbaar. Deze plaats is tot stand gekomen in nauw overleg tussen de gemeente Oldambt, de Schepencarrousel en de vergunninghouder voor de ligplaats, die met zijn schip tussen de Randstad en Oudezijl pendelt. De plaats is dus niet doorlopend beschikbaar, maar in de praktijk is veel mogelijk.

Wilt u deze ligplaats boeken? Klik hier voor het boekingsformulier.
Zonder toestemming op de locatie aanmeren is niet toegestaan, want in strijd met de ligplaatsenverordening van de gemeente Oldambt.

Voordeel voor Schepencarrousel schepen:
○ Alleen beschikbaar via Schepencarrousel
○ Vriendelijk tarief

Oudezijl is te bereiken over de Dollard (sluis Nieuwe Statenzijl) of over het Winschoterdiep, de Rensel en de Westerwoldse A. Beide routes zijn goed te bevaren. De route over de Dollard vereist enig inzicht in het tij: rond laagwater loopt de geul bij Nieuwe Statenzijl vrijwel droog. Op de route binnendoor is een zelfbedieningssleutel voor de brug Klein-Ulsda nodig, op te halen en in te leveren o.a. bij de jachthavens Winschoten en Blauwestad, VVV’s in de omgeving en diverse brugwachters.

Gegevens ligplaats:

 1. Locatie: Oudezijl 1004, 9691 PC Oudezijl
 2. Geschikt voor één schip met een lengte tot ongeveer 25 meter en een diepgang tot 2,40 m, wellicht meer.
 3. Ligtermijn: maximaal drie maanden.
 4. Ligperiode: het hele jaar door, bij afwezigheid van de vergunninghouder.
 5. Liggeld: €1 per meter lengte per week.
 6. Handhaving en controle door gemeente Oldambt: Dirk Davids ((0597-482000). Let wel: de vergunninghouder is via de Schepencarrousel uw aanspreekpunt, niet de gemeente.
 7. Huishoudelijk “reglement”: logisch verstand gebruiken en rekening houden met omwonenden. Kleine klussen kunnen, maar de ligplaats is geen werkplaats. Respecteer het milieu.
 8. Welke voorzieningen zijn aanwezig en hoe is dat geregeld:
  1. Aanmeervoorzieningen: twee palen in het water (afstand 10 m) en twee bolders op de wal (afstand 30 m). De palen hebben niet de kwaliteit of stevigheid van een remmingwerk, dus voorzichtig naderen. Aan wal met loopplank (minimaal 3,50 m aanbevolen) of bijboot.
  2. Elektriciteit: max 16A op verloopstuk in nutskast op de wal, of 32A met grote driepolige CE-stekker, à € 0,25/kWh.
  3. Drinkwater: aansluiting voor tuinslang in de nutskast. Kosten €2,50/m³.
  4. Afvalwaterafvoer: goed bereikbaar stortpunt op de wal, voorafgaand deksel verwijderen en nadien niet vergeten terug te plaatsen (i.v.m. stank). Schepen moeten hiervoor een eigen pomp, aangesloten op de vuilwatertank, en slang hebben.
  5. Afvalinzameling: tegen kostprijs, €6,20 per aangeboden grijze container. PMD, groen en oud papier is gratis, dus goed scheiden loont. Glasbak bij de supermarkt. Containers zelf aan de overkant van de weg aanbieden. Let op: restafval wordt slechts eens in de vier weken opgehaald. Zie https://www.mijnafvalwijzer.nl/nl/9691pc/1004/
  6. Parkeergelegenheid: aan het begin van de betonnen kade dicht bij de ligplaats. Niet op het fietspad of talud i.v.m. hinder en insporen.
  7. Informatiebord om gegevens over schepen te presenteren: Leuk, prima! Geen andere berichtgeving van commerciële activiteiten.
  8. Internet: zelf voor zorgen.

Reageren is niet mogelijk.