Voorwaarden schipper

Voorwaarden schipper

Het doel van de Schepencarrousel is het verhaal van de schepen te presenteren op een manier die aantrekkelijk is voor zowel ligplaatseigenaren, voorbijgangers en de schippers. De schippers zijn trots op hun schip en willen graag hun verhaal vertellen op de plaatsen waar zij te gast zijn. Om dit te waarborgen zijn er wat uitgangspunten vastgesteld:

  • Het schip moet verzekerd zijn
  • Het schip mag geen achterstallig onderhoud hebben
  • Het schip moet opgeruimd zijn (geen vuil aan dek etc.)
  • De schipper moet op de ligplaatsen van de Schepencarrousel het verhaal van het schip presenteren

Of een schip hieraan voldoet en op een bepaalde plaats mag liggen wordt bepaald door de Stichting Schepencarrousel in samenspraak met de havendienst of eigenaren van de ligplaats. We streven naar een zo breed mogelijk aanbod van schepen (en verhalen).

Het verhaal van het schip geeft een beeld van waar het schip in het verleden voor gebruikt is, waarom bepaalde aanpassingen zijn gedaan en wat de relatie met de streek en het land is. De aanpassingen en het verhaal daarbij zijn net zo interessant als hoe het schip er bij de bouw uitzag. Details doen er voor de voorbijganger en voor het beeld niet zo toe, daarom wordt er ook niet gewerkt met ‘statussen’ of iets dergelijks.

Lees verder in ons Huishoudelijk Reglement