Schepencarrousel – Markante schepen in beweging

De Schepencarrousel is bedoeld voor (semi-)permanent bewoonde schepen die uit de beroepsvaart afkomstig zijn en die door hun huidige status en formaat noch tussen de beroepsvaart, noch in jachthavens behoorlijk terecht kunnen. Voor deze schepen maakt de Stichting Schepencarrousel afspraken met ligplaatsbeheerders, veelal gemeenten. Wij richten ons op ligperioden tot drie maanden tegen een vriendelijk tarief.

Meedoen met de Schepencarrousel betekent meestal dat iemand met zijn schip gebruik gaat maken van de ligplaatsen in ons systeem. Daartoe meldt hij of zij eerst zichzelf aan, beschrijft dan zijn of haar schip en maakt het inschrijfgeld en de eerste jaarbijdrage over. Vervolgens beoordeelt het stichtingsbestuur of het schip binnen de doelstellingen van de Schepencarrousel past. Nu zijn wij niet kinderachtig, maar mocht het schip onverhoopt toch niet passen, dan ontvang je je geld terug.

Laten we er liever van uitgaan dat het schip gewoon wordt toegelaten. Wanneer alle benodigde informatie op de scheepspagina is ingevuld, veranderen wij je rol binnen ons systeem in die van schipper, zodat je ligplaatsen kunt gaan reserveren. Je ontvangt ook ons jaarvlaggetje en een spandoek dat het verhaal van het schip vertelt. Hiermee maakt het schip zich in de aangesloten havens kenbaar als deelnemer aan de Schepencarrousel. Blijf je het jaar daarop meedoen, dan betaal je alleen de jaarbijdrage en ontvang je de nieuwe jaarvlag.