Schepencarrousel – Markante schepen in beweging

Oprichting
De Schepencarrousel is een initiatief van Stichting Er-varen, opgericht op 18 december 2008 te Arnhem. Sinds 22 maart 2019 is onze officiële naam Stichting Schepencarrousel. Inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel is 09189826.

Bestuur:
Henk Muis (voorzitter): (06) 4225 4047
Iede Nieuwhof (secretaris): (06) 5539 3123
Nico Tiel (penningmeester)
Annelinde Gerritsen
Marianne van der Linden (adviseur)

Ons algemene mailadres is flessenpost@schepencarrousel.nl. Berichten naar dit adres worden doorgestuurd naar voorzitter, secretaris en penningmeester.

Bankrekening:
NL14 RABO 0106 7534 44 t.n.v. Stichting Schepencarrousel