Schepencarrousel – Markante schepen in beweging

De Schepencarrousel is bedoeld voor (semi-)permanent bewoonde schepen die uit de beroepsvaart afkomstig zijn en die door hun huidige status en formaat noch tussen de beroepsvaart, noch in jachthavens behoorlijk terecht kunnen. Daarbij is het belangrijk gebleken het verhaal van de schepen te presenteren op een manier die aantrekkelijk is voor ligplaatseigenaren, voorbijgangers en schippers. De schippers zijn trots op hun schip en willen graag hun verhaal vertellen op de plaatsen waar zij te gast zijn. Om dit te bevorderen zijn er wat uitgangspunten vastgesteld:

  • Het schip moet verzekerd zijn
  • Het schip mag geen achterstallig onderhoud hebben
  • Het schip moet opgeruimd zijn (geen vuil aan dek etc.)
  • De schipper moet op de ligplaatsen van de Schepencarrousel het verhaal van het schip presenteren

Het verhaal van het schip geeft een beeld van waar het schip in het verleden voor gebruikt is, waarom bepaalde aanpassingen zijn gedaan en wat de relatie met de streek en het land is. De aanpassingen en het verhaal daarbij zijn net zo interessant als hoe het schip er bij de bouw uitzag. Details doen er voor de voorbijganger en voor het beeld niet zo toe. Daarom wordt er ook niet gewerkt met ‘statussen’ of iets dergelijks.

We streven naar een zo breed mogelijk aanbod van schepen (en verhalen). Verreweg de meeste ligplaatsreserveringen worden gehonoreerd. Toch bepaalt de verantwoordelijke havendienst of eigenaar van de ligplaats uiteindelijk of een schip op een bepaalde plaats mag liggen.