De Schepencarrousel is bedoeld voor (semi-)permanent bewoonde schepen die uit de beroepsvaart afkomstig zijn en die door hun huidige status en formaat noch tussen de beroepsvaart, noch in jachthavens behoorlijk terecht kunnen. De wat kleinere schepen (tot 15 meter) leveren in dit verband vaak discussie op en worden bij aanmelding daarom altijd binnen het bestuur besproken.

Het blijkt iedere keer weer hoe belangrijk het is om de schepen te presenteren op een manier die aantrekkelijk is voor ligplaatseigenaren, voorbijgangers en andere schippers. De schippers zijn trots op hun schip en willen graag hun verhaal vertellen op de plaatsen waar zij te gast zijn. Om dit te bevorderen zijn er enkele uitgangspunten vastgesteld:

  • Het schip moet verzekerd zijn
  • Het schip mag geen achterstallig onderhoud hebben
  • Het schip moet opgeruimd zijn (geen vuil aan dek etc.)
  • De schipper moet op de ligplaatsen van de Schepencarrousel het verhaal van het schip presenteren

Het verhaal van het schip geeft een beeld van waar het schip in het verleden voor gebruikt is, waarom bepaalde aanpassingen zijn gedaan en wat de relatie met de streek en het land is. De aanpassingen en het verhaal daarbij zijn net zo interessant als hoe het schip er bij de bouw uitzag. Details doen er voor de voorbijganger en voor het beeld niet zo toe. Daarom wordt er ook niet gewerkt met ‘statussen’ of iets dergelijks.

Zo gemoedelijk als wij zijn op het punt van musealiteit, zo sterk hechten wij aan het verhaal dat met het presentatiespandoek wordt verteld. Het spandoek toont naast feitelijke informatie zoals afmetingen en bouwjaar twee foto’s (bij voorkeur een historische foto en een van het schip in varende staat) en ook een soort levensverhaal van ruim een halve pagina of ongeveer 250 woorden, aan te leveren door de schipper. Twee historische foto’s kan natuurlijk ook; het schip ligt immers in zijn huidige staat voor de wal. Zonder het spandoek wordt de boodschap van de Schepencarrousel onvoldoende uitgedragen. Wij streven ernaar nieuwe deelnemers het spandoek binnen drie weken na aanmelding toe te sturen, maar dat lukt alleen als wij alle informatie vlot ontvangen.

Wij zien graag een zo breed mogelijk aanbod van schepen (en verhalen). Verreweg de meeste ligplaatsreserveringen worden gehonoreerd. Toch bepaalt de verantwoordelijke havendienst of eigenaar van de ligplaats uiteindelijk of een schip op een bepaalde plaats mag liggen.

Voorbeeld van een spandoek: