Collega initiatieven
Stichting Schepencarrousel is niet de enige die bezig is met bieden van mogelijkheden om het varend erfgoed te behouden. Op allerlei gebieden en in alle delen van het land worden initiatieven ontplooid die overlap tonen met het initiatief van de Schepencarrousel. Dit is een goede zaak: hoe meer mensen ermee bezig zijn, hoe meer kans van slagen het heeft om het varend erfgoed een plaats te geven in de samenleving. De Schepencarrousel werkt dan ook zo veel mogelijk samen met andere initiatieven.

Stichting Historische Schepen Arnhem
In 2005 heeft Stichting Historische Schepen Arnhem een stuk kade weten te reserveren aan de Rijnkade in Arnhem voor historische schepen. Deze 60 meter kade wordt sinds die tijd gebruikt door verschillende historische schepen. Door de ligtermijn van maximaal 60 dagen aaneengesloten (met een maximum van 180 dagen per jaar) wordt er een wisselend beeld van schepen gepresenteerd. Hiermee is Arnhem eigenlijk de eerste carrouselplaats in Nederland en bakermat van de Schepencarrousel.

De vereniging het Historisch Bedrijfsvaartuig
De LVBHB vertegenwoordigt alle historische schepen waarmee de oorspronkelijke schipper vroeger zijn brood verdiende door de handel, de beurtvaart of de sleepvaart. Op deze schepen is de toenmalige scheepsbouw en het werken en leven aan boord zichtbaar en voelbaar gebleven. Door het behoud van deze schepen wordt een voor Nederland belangrijk varend cultureel erfgoed in stand gehouden. Met deze schepen behouden havens en vaarwegen hun oorspronkelijke levendige karakter en zijn de havensteden een beleving voor toeristen en recreanten. Veel historische schepen zijn te bezichtigen, in museumhavens of gewoon ergens op het water.

Netwerk Varende Woonschepen
Het Netwerk Varende Woonschepen, dat in 2016 haar tienjarig bestaan vierde, biedt een platform aan mensen die kiezen (of belangstelling hebben) voor een niet-conventionele manier van op het water wonen en leven. Het Netwerk richt zich op bootbewoners die vrijheid, zelfstandigheid, eenvoud en avontuur hoog in het vaandel hebben staan en die (al dan niet noodzakelijk) met enige regelmaat met hun varende huis onderweg zijn. Het NVW wordt gedragen door vrijwillige medewerkers en leden uit Nederland, Duitsland, Nederlandse Antillen, Zwitserland en België.

Landelijk Woonboten Organisatie
De LWO behartigt de belangen van woonbootbewoners, ondersteunt haar leden, stimuleert activiteiten die van belang zijn voor het wonen op het water en onderhoudt een uitgebreid netwerk om haar doelen te bereiken. De LWO doet dat samen met haar leden.