Een ligplaats voor carrouselschepen aanbieden

Het aantal schepen dat meedoet met de Schepencarrousel stijgt gestaag, en tegelijk zijn er nog steeds ligplaatsen “op zoek naar schepen” die in beweging blijven.

De Schepencarrousel is een systeem waarbinnen historische schepen (zoals sleepboten, vrachtschepen en zeilschepen) gebruik maken van wisselende ligplaatsen. De schepen liggen voor een korte periode (tot drie maanden) op een ligplaats. Op de ligplaats presenteren de schepen en schippers het verhaal van het schip en de cultuurhistorie van de scheepvaart, onder meer door middel van spandoeken en informatieborden. Er wordt duidelijk gemaakt waar en waarom het schip gebouwd is, wat het in de loop van de tijd zoal heeft beleefd en waarom bepaalde aanpassingen gedaan zijn.

Schepen nemen niet zomaar deel

De Schepencarrousel brengt havens en schepen bij elkaar, of iets preciezer: brengt scheepseigenaren en ligplaatsbeheerders bij elkaar. Van de schippers verwachten wij dat ze hun schip op een positieve manier presenteren. Zij voeren op de carrouselligplaatsen het Schepencarrousel-spandoek, houden het dek opgeruimd, zorgen ervoor dat hun schip vaarklaar, verzekerd en in goede staat van onderhoud blijft en stellen zich vriendelijk op naar ligplaatsbeheerders, andere schippers en eventuele omwonenden. Meer hierover valt te lezen bij Schip, schipper en ligplaats en in ons Huishoudelijk Reglement.

Zo zorgen de carrouselschepen voor een prettig en wisselend beeld.

Deelnemen als ligplaatsbeheerder

De Stichting Schepencarrousel draait op de bijdragen van de deelnemende schippers. Van aanbieders van ligplaatsen vragen wij geen andere bijdrage dan de beschikbaarheid van de ligplaats(en) zelf. Geschikte aanmeervoorzieningen, elektriciteit, drinkwater en afvalinzameling vormen de basis, voor periodes tot drie maanden en tegen een vriendelijk tarief.

We staan altijd open voor uitbreiding van ons netwerk. Contact leggen kan met de knop hieronder.