Terug naar alle ligplaatsen

Meppel

Regio: Noord, Oost

Meppel is een vriendelijk stadje in het zuidwesten van Drenthe, waarvan de geschiedenis terruggaat tot de 12e eeuw van onze jaartelling. Carrouselschepen zijn hier sinds 1 janauri 2023 welkom. Meppel ligt nabij een interessant knooppunt van vaarwegen vanwaaruit Noordwest-Overijssel, Friesland, Drenthe en Groningen over beschut vaarwater bereikbaar zijn. De carrouselhaven Coevorden ligt plotseling ook tamelijk dichtbij.

Voordelen voor deelnemers Schepencarrousel: gunstiger tarief

Deelnemers aan de Schepencarrousel kunnen uitgebreide informatie inzien, zoals het liggeld en (de kosten van) voorzieningen zoals elektriciteit, drinkwater, afvalwaterafvoer, afvalcontainers, internet en parkeergelegenheid.

Alleen deelnemers kunnen een reservering plaatsen bij de betreffende ligplaats.

Deelnemer worden of inloggen