Nijverheid 1924

Nijverheid 1924

Scheepstype: beurtvaarder

Bouwwerf: Barkmeijer, Briltil

Bouwjaar: 1924

Lengte: 1482 cm

Dit schip beschikt over een spandoek waarmee het “verhaal van het schip” in de haven kan worden gepresenteerd.

   

Breedte : 281

Diepgang : 110 cm

Kruiphoogte : cm

Officiële thuishaven : Sneek

Motor : DAF 575

Vermogen van de motor : 110 PK

Bouwjaar van de motor : 1975

ENI-nummer : NA

Beurtscheepje
Beurtvaart was een vorm van scheepvaart waarbij passagiers, vracht en vee volgens een dienstregeling langs een vast traject werden vervoerd. Het was het eerste openbaar vervoer in Nederland en was lange tijd aan vergunningen en verordeningen gebonden, vooral van lokale overheden. Het woord 'beurt' duidt in deze context op de geregelde volgorde waarin schippers moesten varen. Beurtvaart ontstond in de 15e eeuw in de waterrijke kustgebieden van Holland. Het groeide in de Nederlanden in de zeventiende- en achttiende eeuw uit tot een omvangrijk en efficiënt netwerk.

Barkmeijer
Barkmeijer blijkt een familie uit Duitsland, die eind 19e eeuw begon met bouwen van ijzeren schepen in de provincie Groningen. Men had diverse werven in eigendom. Er werd van alles gebouwd, waaronder zeeschepen, koftjalken, schoeneraken, skûtsjes en de Friese snik. De Friezen hadden oog voor het schip en de Groningers voor de prijs. Na WO1 ontstond de samenwerking Barkmeijer en Koning, de derde bloeiperiode met de komst van motorschepen. De Nijverheid is n.a.w. gebouwd in de laatstgenoemde periode. In de crisis van de jaren dertig werden de werven gesloten.

Weinig gegevens bekend
Soms raken gegevens zoek, door onder andere vele, snelle wisselingen van eigenaren. Toch vinden we vaak via oude documenten wat terug van de historie van een schip. Zo blijkt dit schip altijd “Nijverheid” te hebben geheten en is het schip destijds gebouwd met een ruwoliemotor van 16 pk. De eerste eigenaren waren de gebroeders Auke en Jan Spijksma. Deze gegevens vinden we in een meetbrief dd 12 januari 1932. Ook toen was het schip nog in bezit van de broers. De meetbrief heeft het kenmerk L2232N. De waterverplaatsing is toen vastgesteld op 18 ton.

Bewoond
De Nijverheid wordt sinds 2016 bewoond door de huidige eigenaar. Het schip is steeds meer aangepast aan de eisen van deze tijd.