Rivaal 1916

Rivaal 1916

Scheepstype: beurtvaarder

Bouwwerf: J. Regvoort & Zn te Zwammerdam

Bouwjaar: 1916

Lengte: 1750 cm

   

Breedte : 330

Diepgang : 120 cm

Kruiphoogte : 250 cm

Officiële thuishaven : Sneek

Motor : Ford Ebro

Vermogen van de motor : 63 PK

Bouwjaar van de motor : 1974

ENI-nummer : nvt

Beurtschip
Beurtvaart was een vorm van scheepvaart, waarbij passagiers, vracht en vee volgens een dienstregeling langs een vast traject werden vervoerd. Het was het eerste openbaar vervoer in Nederland en was lange tijd aan vergunningen en verordeningen gebonden, vooral van lokale overheden. Het woord 'beurt' duidt in deze context op de geregelde volgorde waarin schippers moesten varen. Beurtvaart ontstond in de 15e eeuw in de waterrijke kustgebieden van Holland. Het groeide in de Nederlanden in de zeventiende- en achttiende eeuw uit tot een omvangrijk en efficiënt netwerk.

Drie Gebroeders
De gebroeders van Rooijen uit IJsselstein gaven opdracht voor de bouw van de motorpakschuit. Het schip kreeg de naam “Drie Gebroeders” en werd gemeten in Utrecht. (U 353 N). Het schip had een gemeten laadvermogen van 29 ton.

Meubelindustrie I
Waarschijnlijk door een eigenarenwissel werd het schip opnieuw gemeten in 1954 en kreeg toen ook meteen een andere naam, namelijk “Meubelindustrie I”. De meting geschiedde in Amsterdam. Daar is vastgesteld dat het schip slechts 23 ton laadvermogen had. Om één of andere reden werd het schip ook opnieuw ingeschreven in het kadaster met het brandmerk 368 B Utr 1954.

Rivaal
Sinds 1965 wordt het schip al uit de beroepsmatige vaart gehaald en staat verder te boek als motorjacht. Het tonnage is bij de meting in dat jaar teruggebracht naar 10 ton.

Opbouw
De huidige eigenaar heeft het schip eigenhandig opgebouwd vanaf de historische romp en opnieuw ingetimmerd. Al geruime tijd wordt het schip permanent bewoond en dient tevens als havenmeesterschip in diverse havens.