Zuiderzee 1921

Zuiderzee 1921

Scheepstype: klipper

Bouwwerf: Boom, Belgie

Bouwjaar: 1921

Lengte: 2530 cm

   

Breedte : 458

Diepgang : 90 cm

Kruiphoogte : 330 cm

Officiële thuishaven : Utrecht

Motor : Mercedes

Vermogen van de motor : PK

Bouwjaar van de motor :

ENI-nummer : 03040978

Het schip is in 1921 in Boom, België te water gelaten als zeilende
vrachtklipper Red Ster. Het heeft voor zover bekend tussen de Rijn en
Antwerpen met vracht gevaren, vanaf 1937 onder de naam Alja. In 1951
komt het schip naar Nederland om in het hoge Noorden te gaan varen. De
naam wordt veranderd in Actief. Meer dan 35 jaar zal dat de plek blijken
waar de Actief wordt ingezet voor de zand en grindhandel.
De Actief krijgt het zwaar. Omdat het enkel nog een werkschip is - er
wordt niet meer op gewoond- wordt er niet meer onderhoud aan gepleegd
dan noodzakelijk. Het is in die tijd een open vrachtschip met een kraan.
Omdat er nat zand en grind wordt gebaggerd is het niet nodig om de
lading tegen regen te beschermen.
In 1977 wordt de Actief officieel aangemeld voor de sloopregeling
binnenvaart. Toch wordt het schip niet gesloopt. De reden daarvoor is
verloren gegaan. De staat is in die jaren deplorabel te noemen:
gereduceerd tot drijvende bak zonder luiken met kraan.
Hoofdtaak in die tijd is het op diepte houden van de geul van Workum.
Een mooi verhaal is dat de vergunning om de geul van Workum en het
IJsselmeer voor Workum en Hindeloopen open te houden, werd
ingetrokken door Rijkswaterstaat. Daar is tijdens een biertje in de kroeg
over gepraat. De vuurtorenwachter van Hindeloopen was daar bij. Hij
belde met Rijkswaterstaat om te vertellen dat hij hen verantwoordelijk zal
houden voor het einde van de Strontrace, vanwege het dichtslibben van
de geulen. Binnen drie weken was de vergunning weer terug!
In 1987 wisselt de Actief van eigenaar. De zand en grindhandel heeft een
groter schip nodig om financieel gezond te blijven.
Vanaf dat moment wordt het schip beetje voor beetje weer in goede staat
gebracht en later bewoond. Er wordt een tweemaster van gemaakt en
vanaf 2001 wordt er mee gezeild onder de naam Zuiderzee. Sindsdien
wonen er mensen op het schip, er wordt getrouwd, nieuwgeborenen en
huisdieren brengen weer leven in de brouwerij.
Wij hebben het schip in de lente van 2023 gekocht om te gaan wonen en
varen.