Zuiderzee 1926

Zuiderzee 1926

Scheepstype: klipper

Bouwwerf: Boom, Belgie

Bouwjaar: 1926

Lengte: 2530 cm

   

Breedte : 458

Diepgang : 90 cm

Kruiphoogte : 330 cm

Officiële thuishaven : Utrecht

Motor : Mercedes

Vermogen van de motor : PK

Bouwjaar van de motor :

ENI-nummer : 03040978

Het schip is in Boom, Belgie in 1921 te water gelaten. het schip heeft daar, voor zover bekend, tussen de Rijn en Antwerpen met vracht gevaren onder de naam Alja.
In 1951 komt het schip naar Nederland om in het hoge noorden te gaan varen. Meer dan 35 jaar zal dat de plek blijken waar de Actief wordt ingezet voor de zand en grindhandel.

De Actief krijgt het zwaar. Omdat het enkel nog een werkschip is - er wordt niet meer op gewoond- wordt er niet meer onderhoud aan gepleegd dan noodzakelijk. Het is in die tijd een drijvende bak zonder luiken maar met een kraan. Omdat ze nat zand en grind baggeren, is het niet nodig om de lading tegen regen te beschermen. In 1977 wordt de Actief officieel aangemeld voor de wet sloopregeling binnenvaart. Toch wordt het scheepje niet gesloopt. De reden daarvoor is verloren gegaan. De staat is in die jaren deplorabel te noemen. Gereduceerd tot dekschuit met kraan.
Hoofdtaak in die tijd: het op diepte houden van de geul van Workum.
Een mooie verhaal: De vergunning om de geul van Workum en het IJsselmeer voor Workum en Hindeloopen open te houden werd ingetrokken door Rijkswaterstaat. Daar is tijdens een biertje over gepraat in de kroeg. De vuurtorenwachter van Hindloopen was daar bij. Hij belt met Rijkswaterstaat om te vertellen dat hij hen verantwoordelijk zal houden voor het einde van de strontrace vanwege het dichtslibben van de geulen. Binnen 3 weken is de vergunning weer terug.

In 1987 wisselt de Actief van eigenaar. De zand en grindhandel heeft een groter schip nodig om financieel gezond te blijven. Vanaf dat moment wordt het schip bewoond en wordt het getuigd als zeilende tweemaster. Er wonen mensen, er wordt getrouwd, nieuwgeborenen en huisdieren brengen er leven in de brouwerij.