Meedoen met de Schepencarrousel

Leuk dat je overweegt mee te doen de Schepencarrousel! Misschien wel doordat je je ooit hebt aangemeld voor onze nieuwsbrieven.

De Schepencarrousel is een systeem waarbinnen historische schepen (zoals sleepboten, vrachtschepen en zeilschepen) gebruik maken van wisselende ligplaatsen. De schepen liggen voor een korte periode (tot drie maanden) op een ligplaats.
Op de ligplaats presenteren de schepen en schippers het verhaal van het schip en de cultuurhistorie van de scheepvaart, onder meer door middel van spandoeken en informatieborden. Er wordt duidelijk gemaakt waar en waarom het schip gebouwd is, wat het in de loop van de tijd zoal heeft beleefd en waarom bepaalde aanpassingen gedaan zijn.

De Schepencarrousel brengt havens en schepen bij elkaar, of iets preciezer: brengt scheepseigenaren en ligplaatsbeheerders bij elkaar.

Deelnemen als scheepseigenaar

Iedere deelnemende schipper is automatisch donateur. Van de schippers verwachten wij dat ze hun schip op een positieve manier presenteren. Zij voeren op de carrouselligplaatsen het Schepencarrousel-spandoek, houden het dek opgeruimd, zorgen ervoor dat hun schip vaarklaar, verzekerd en in goede staat van onderhoud blijft en stellen zich vriendelijk op naar ligplaatsbeheerders, andere schippers en eventuele omwonenden. Meer hierover valt te lezen bij Schip, schipper en ligplaats en in ons Huishoudelijk Reglement.

De jaarbijdrage voor deelnemende schippers is €50. Bij registratie van schip en schipper op onze site brengen wij eenmalig een dubbele jaarbijdrage in rekening (€100), aangezien er aan onze kant tamelijk veel komt kijken voordat de presentatie van het schip op het niveau is dat wij de deelnemende havens in het vooruitzicht stellen. Voor het genoemde bedrag kun je met je schip desondanks op korte termijn gebruikmaken van de tijdelijke ligplaatsen in ons aanbod. Als je je na 31 oktober registreert, bijvoorbeeld bij een bezoek aan onze stand op de Traditionele Schepenbeurs in Den Helder, krijg je de rest van het lopende jaar cadeau maar kun je al wel (bijna) gelijk deelnemen. Registreren kan met de knop hieronder.

Deelnemen als ligplaatsbeheerder

We staan altijd open voor uitbreiding van ons netwerk. Geschikte aanmeervoorzieningen, elektriciteit, drinkwater en afvalinzameling vormen de basis, voor periodes tot drie maanden en tegen een vriendelijk tarief. Contact leggen kan met de knop hieronder.